Vídeo

Cavani ghi bàn vào lưới Colombia

Cavani ghi bàn vào lưới Colombia
Colombia 0-3 Uruguay